مواردی از بخشنامه ها و ضوابط اجرایی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره 131541 مورخ 27/12/1392 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد:

1- برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی‌های مصرح در بند مذکور می‌باشند، و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیئت وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه‌های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است.

2- سازمان‌های ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب‌نامه می‌شوند.

 اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور   

http://mborg.ir/images/pdf/fogh-vijeh.pdf

+ نوشته شده در  93/11/26ساعت 12:53  توسط يزديان  | 

ب) متن کامل ماده واحده لایحه بودجه سال 1394 به صورت تمام متن

لایحه بودجه سال 1394 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و هفتاد و پنج میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون (8.379.075.481.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و ششصد و هفتاد و سه هزار و پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون (2.673.577.286.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و دویست و چهل و سه هزار و ششصد و سیزده میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون (2.243.613.651.000.000) ریال

2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و بیست و نه هزار و نهصد و شصت و سه میلیارد و ششصد و سی و پنج میلیون (429.963.635.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (5.966.669.885.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (5.966.669.885.000.000) ریال.

تبصره 1- این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت ساز و کار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و مفاد بندهای «و»، «ز»، «ک»، «ت» و «خ» ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است، موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر یک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌ها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.

تبصره 2-

الف- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و شرکت ملی نفت ایران، چهارده و نیم درصد (5/14%) از ارزش نفت (نفت خام و معیانات گازی) تولیدی موضوع اجزاء 2 و 3 این بند به عنوان سهم آن شرکت بابت مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل، به جز تعهدات موضوع بند «ق» تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی و خالص درآمد و هزینه‌های عملیات صادرات با احتساب حمل و بیمه تعیین می‌شود که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است. شرکت ملی نفت ایران، مکلف است معاد هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) از ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظور و به شرح مفاد این تبصره و آیین‌نامه اجرایی موضوع بند «س» این تبصره با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

دو درصد (2%) از هشتاد و پنج و نیم درصد (5/85%) به منظور توسعه مناطق نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

شرکت ملی نفت ایران، می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

1- مفاد این تبصره جایگزین تبصره 38 دائمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 5/10/1358 شورای انقلاب اسلامی می‌شود.

2- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در هر ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

3- در سال 1394 برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء 2 این بند به صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تسویه حساب شود. همچنین، مبنای قیمت معادل خوراک (نفت خام و میعانات گازی) فرآورده‌های نفتی تحویلی پتروشیمی‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.

ب- شرکت ملی نفت ایران مکلف است کلیه دریافتی‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این تبصره و تسویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سال‌های قبل بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، چهارده و نیم درصد (5/14%) سهم شرکت ملی نفت ایران (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، بیست درصد (%20) سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون، با فروش مبالغ ارزی به نرخ مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند «ج» ماده (81) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم شرکت ملی نفت ایران را به حساب‌های آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران و سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی شرکت ملی نفت ایران توثیق نماید.

در راستای اجرای قسمت اخیر جزء 1 بند «ح» ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد (20%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

ج- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های نفتی شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را به قیمت مذکور در جزء 3 بند "الف" این تبصره محاسبه و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را وصول و ماهانه به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درصورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه‌داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. همچنین در صورت عدم واریز بهای فرآورده‌های نفتی و خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها به حساب خرانه‌داری کل کشور،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه‌دار کل کشور اقدام نماید. این حکم در خصوص بهای خوراک پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خوراک مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ است.

پالایشگاه‌هایی که نفت خام و میعانات گازی خوراک خود را به بهای نود و پنج درصد (95%) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس از شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت خریداری می‌کنند، مشمول مفاد جزء 1 بند "ح" ماده 84 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران نیست.

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌های حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت می‌شود و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز به ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی  با تأیید کارگروه موضوع بند "الف" این تبصره به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ه- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند، به جز تعهدات موضوع بند "ق" تبصره2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه به عهده شرکت‌های یاد شده است.

و- در راستای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع‌، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نماید.

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورت‌ حساب یا قبوض مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های نفتی وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت پالایش و نفت) و شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، شرکت‌های گاز استانی، شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش مصوبه 17/2/1387 توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود.همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهایی در داخل کشور است.

ح- واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسئولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظر گرفتن تولیدات داخلی و زیر ساخت‌های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت‌گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست.

ط- شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی موظفند علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد و سی (130) ریال از مشترکان دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، تا سقف شانزده هزار میلیارد (16000000000000) ریال برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها با اولویت مناطق سردسیر، نفت‌خیز، گاز خیز و استان‌هایی که برخوداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت‌های تابعه ذی‌ربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

مبلغ سه هزار میلیارد (3000000000000) ریال از وجود مذکور برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، یک‌هزار و دویست میلیارد (12000000000000) ریال برای طرح سرانه مدارس و مبلغ سیصد میلیارد (30000000000) ریال برای کمک‌های فنی و اعتباری طرح‌های آبیاری نوین و آبرسانی روستایی از طریق خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ریط قرار می‌گیرد.

ی- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام ومیعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیر ساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد (5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه تا سقف یک‌هزار و پانصد میلیارد (1500000000000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و معاف از مالیات است.

ک- باقمانده سهمیه جزء 1 بنده "ق" تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است.

ل- هزینه‌ مصرفی با رعایت الگوی مصرف (متناسب با مساحت فضای اصلی) و حق انشعاب برق، آب و گاز برای حوزه‌های علمیه، مساجد، دارالقرآن‌ها، حسینیه‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.

م- آیین نامه اجرایی این تبصره شامل سازوکار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌نماید، تا پایان خردادماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مردادماه ابلاغ می‌شود.

ن- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی شده در ردیف‌های شماره 210101 و 210109 جدول شماره 5 این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150000000000000) ریال را به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره 5 این قانون واریز و صد در صد (100%) وجوه واریزی را به منظور اتمام طرح‌‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی که در ابتدای سال 1394 بیش از هفتاد و پنج (75%) پیشرفت فیزیکی داشته و می‌توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با اولیت بخش آب، فاضلاب، خاک، راه و راه‌آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته‌ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه، از محل ردیف 108- 530000 جدول شماره 9 این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

س- به وزارت نفت از طریق شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز اقدام نماید.

ع- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از محل درآمد حاصل از فروش مکشوفه به ازای کشف وتحویل هر لیتر مواد سوختی قاچاق مبلغ دو هزار و پانصد (2500) ریال تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000) ریال به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز تا بر اساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی اختصاص یابد. ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل را به یگان کاشف و کاشفین اختصاص دهد.

ف- وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌ دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار (500000) تن قیر رایگان تا سقف شش هزار میلیارد (6000000000000) ریال را جهت روکش وآسفالت و آسفالت راه‌های روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت‌های تایعه ذی‌ربط وزارت راه و شهر‌سازی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود خزانه اعمال و با آن تسویه کند.

...

تبصره 13-

الف- در اجرای ماده (19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود:

1- برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی با ساز و کار پیش‌بینی شده در ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری، اختیارات مالی را به مدیران مدارس تفویض و اعتبارات مورد نیاز را به صورت کمک به حساب بانکی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش اختصاص دهد. اجرای این جزء در سال 1394 در حداکثر تا پنج درصد (5%) مدارس کشور که از سوی وزارت آموزش و پرورش معین می‌شود، به صورت آزمایشی مجاز است.

2- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام نماید.

3- در سال 1394 ساختمان‌های متعلق به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.

ب- به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارتخانه مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

ج- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که بر اساس قوانین مصوب دریافت می‌کند به استثنای درآمدهای موضوع بند «م» تبصره 3 این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز نماید و معادل آن را وصول کند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش هر استان به همان استان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

...

تبصره 15-

الف- تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند «ک» ماده (20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاه‌های علمی-کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید وامور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر سال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره 4 این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاه‌های دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌گردد و باقی‌مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

....

تبصره 17-

الف- درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره 5 این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیف‌های ذیل 138-530000 جدول شماره 9 این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل درصد (%40) اعتبارات هزینه‌ای و شصت درصد (60%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرایی محکوم‌علیه برداشت می‌شود.

تبصره 18-

الف- افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت بماند انجام می‌پذیرد.

ب- در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

ج- ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین، اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

و- بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

هـ- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها، مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1394 توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد. هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکت‌های مذکور صرفاً موظف به رعایت مصوبات هیأت وزیران در این خصوص می‌باشند. در سال 1394 به جز اعمال موارد فوق‌الذکر، افزایش هر گونه پرداخت دیگری به صورت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی موضوع این بند علاوه بر افزایش‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1394 شرکت‌های مزبور مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، ممنوع می‌باشد. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه‌ها یا متمم‌های بودجه سال 1394 شرکت‌ها در مجامع عمومی آن‌ها نیست.

و- هر گونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی درمی‌آیند، ممنوع است.

ز- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی، وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)‌ ریال از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان ایرانی را طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به صورت نسیه وصول نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا دستگاه‌های مذکور موظفند با دریافت تضمین‌های لازم، به تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین‌نامه مذکور تعیین می‌شود، قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.

تبصره 19-

...

تبصره 20-

الف- در اجرای ماده (219)‌ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه می‌شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط بر اساس آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه می‌گردد.

ب- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هر گونه بدهی از جمله بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های پستی، مخابراتی و سایر هزینه‌های نظیر دیون بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

ج- افزایش اعتبار هر یک از فعالیت‌های منظور شده در ذیل برنامه دستگاه‌های اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت‌های همان برنامه‌، مشروط بر ان‌که در سرجمع اعتبار برنامه‌های آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (30%) در چهارچوب موافقت‌نامه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبار برنامه‌ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز بر همان اساس امکان‌پذیر است.

د- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین‌شده توسط سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

تبصره- نحوه و زمان‌بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 21-

در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:

الف- درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد.

ب- منابع مذکور در بند «الف» و منابع مربوط به ردیف‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد:

1- تا مبلغ پنجاه و دو هزار میلیارد (52.000.000.000.000) ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

2- تا مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد (48.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3- تا مبلغ چهارصد و بیست هزار میلیارد (420.000.000.000.000) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7)‌قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص می‌یابد.

4- تا مبلغ سیزده هزار میلیارد (13.000.000.000.000) ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر.

5- تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به منظور کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها.

ج- جابجایی تا ده درصد (10%) در موارد فوق مجاز است.

د- صد در صد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و بر اساس مفاد ماده (8)‌قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و اب اختصاص می‌یابد.

هـ- آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 22- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال 1394 مجری است.

+ نوشته شده در  93/11/18ساعت 11:39  توسط يزديان  | 
جوابيه شماره 20853 مورخ 15/10/93 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور مبني بر اينكه "" اعطاي پست همتراز منحصر به جانبازاني كه توانايي انجام كار تمام وقت را ندارند نيست و كليه جانبازان مي توانند صرف نظر از اينكه تواناي انجام كار تمام وقت را داشته يا نداشته باشند از امتياز پست همتراز برخوردار شوند .

+ نوشته شده در  93/11/08ساعت 11:24  توسط يزديان  | 
شورای عالی اداری در یکصد و شصت و هشتمین جلسه مورخ 12/9/1393 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و تأیید رییس‌جمهور، به منظور ایجاد وحدت مدیریت و انسجام و یکپارچه‌سازی ساختار سازمانی لازم در اجرای اصول 126 و 124 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای فراهم آوردن اقتضائات راهبری توسعه کشور، طراحی زیرساخت‌ها و رصد توسعه پایدار و متوازن، با احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانها موافقت نمود، که به شرح تصویب‌نامه پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) برای اجرا ابلاغ می‌شود

+ نوشته شده در  93/11/07ساعت 14:18  توسط يزديان  | 
آخرين بخشنامه ها از تاريخ احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي به زودي

+ نوشته شده در  93/11/07ساعت 13:45  توسط يزديان  | 

1- در احکام تطبیق مبلغ تفاوت تطبیق جایگزین حداقل دریافتی و میزان کاهش حقوق و حذف برخی آیتمها (مانند فوق العاده ایثارگری، همترازی و...) شده است. از طرفی با اجرای کامل قانون هر نوع افزایشی موجب کسر مبلغ تطبیق خواهد شد، در این صورت تفاوتی بین قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون قبلی وجود نداشته و با توجه به بالا بودن مبلغ تطبیق تا سالها کارکنان افزایش حقوق قابل توجهی نخواهند داشت. چه راهکاری برای رفع این مشکل اندیشیده شده است؟

جواب: به استناد جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مانع از افزایش حقوق نخواهد بود و در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

 

2- در مورد کارکنانی که تغییر رسته از بهداشتی و درمانی به سایر رسته ها دارند آیا میزان تطبیق قابل تغییر می باشد یا خیر؟ در خصوص این کارکنان ضریب 1/1 چطور از حق شغل بایستی حذف شود؟

جواب: کارمندانی که در شمول تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند در صورت تغییر شغل و خروج شغل آنان از شمول تبصره مذکور، امتیاز شغل آنان به میزان 10 درصد از حق شغل مربوطه کاهش می یابد که نتیجتاً از مبلغ انتهای حکم آنان کسر می شود. خاطر نشان می سازد تفاوت تطبیق این قبیل افراد تغییر نمی کند.

 

3- تأثیر دوره های آموزشی در احکام جدید چگونه خواهد بود، آیا وارد نمودن دوره های آموزشی موجب کاهش مبلغ تطبیق شده یا بطور مستقیم موجب افزایش حقوق پرسنل خواهد شد؟

جواب: نحوه اعمال امتیازات دوره های آموزشی ارائه شده توسط کارمندان به عهده کمیته موضوع ردیف 5 فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره می باشد. در هر حال امتیاز دوره های آموزشی ارائه شده فوق می بایست حداکثر تا پایان هر سال اعمال گردد. ضمناً این ارقام از تفاوت تطبیق کسر نمی گردد.

 

4- با عنایت به اینکه فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی برای مستخدمین رسمی و پیمانی در آخرین حکم سال 87 متفاوت می باشد (فوق العاده های بدی آب و هوا، تسهیلات زندگی و محل خدمت برای مستخدمین پیمانی مشمول کسور بازنشستگی است) در خصوص محاسبه تفاوت تطبیق موضوع بند ب مرحله اول ردیف 8 فصل دوم دستورالعمل آیا فوق العاده های مذکور برای مستخدمین پیمانی منظور می گردد یا خیر؟

جواب: براساس ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده های بند 10 ماده 68 این قانون می باشد. خاطر نشان می سازد فوق العاده های بدی آب و هوا و تسهیلات زندگی و محل خدمت مستخدمین پیمانی نیز مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد.

 

5- آیا مشمولین طرح نیروی انسانی نیز مشمول تفاوت تطبیق می گردند؟

جواب: در اجرای نظریه شماره 26404/10/200 مورخ 19/3/88 این امور میزان حقوق و مزایای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سال 1388 همانند کارمندان رسمی در چارچوب ردیف 8 فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره انجام می شود.

 

6- آیا حقوق و مزایای کارکنان قراردادی معین در سال جاری نیز می بایست همطراز کارکنان پیمانی باشد یا خیر؟

جواب: براساس ردیف 1 بخشنامه شماره 85905/60 مورخ 12/9/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نیز ردیف 2 بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 20/1/1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حق الزحمه افراد موضوع این بخشنامه در چارچوب قانون کار در سال جاری نیز نباید کمتر از حداقل حقوق کارمندان پیمانی هم سطح از لحاظ مدرک تحصیلی (بدون سابقه خدمت) باشد.

 


7- با توجه به بند ب ردیف 4 فصل دوم دستورالعمل فصل دهم افراد مشمول همترازی در زمان تطبیق وضع بدون در نظر گرفتن پایه همترازی همگی در یک رتبه قرار می گیرند مثلاً یک مربی پایه 13 در رتبه ارشد جدول حق شغل قرار می گیرد و یک مربی پایه یک نیز ارشد می باشد. در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

جواب: تفاوت مبلغ ریالی پایه های کارمندانی که مشمول همترازی ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده اند و نسبت به سایر کارمندان مشمول ماده 8 قانون مذکور در پایه های بالاتری قرار داشته اند در زمان تطبیق وضع به عنوان تفاوت تطبیق به آنان پرداخت شده است، ضمناً به منظور جبران رتبه های این افراد تمهیداتی در دست اقدام می باشد که به محض حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.

 

8- در دستورالعمل فصل دهم برای کارمندانی که از ابتدای سال 88 بکارگیری می شوند، مدرک تحصیلی دکترای تخصصی پیش بینی نشده است، امتیاز این افراد چگونه باید اعمال گردد؟

جواب: همانگونه که در ردیف 3 فصل دوم بخشنامه قید گردیده است تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (Ph.D) از امتیاز ردیف 6 جدول شماره یک بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می گردند.

 

9- آیا حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی (پنجم ابتدایی) که دوره های مربوطه را طی نموده اند معادل مدرک دیپلم محاسبه می گردد؟

جواب: امتیاز حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و پنجم ابتدایی که دوره های مربوطه را طی نموده اند به ترتیب معادل ردیف اول جدول شماره 7 (دیپلم) و معادل جدول شماره 8 (پایین تر از دیپلم) و متناسب با ردیف های جدول شماره (3) تعیین می شود.

 

10- مدت اسارت آزادگان برای تعیین امتیاز مدت سنوات و تجربه چگونه محاسبه خواهد شد؟

جواب: مدت اسارت آزادگان از نظر امتیاز سنوات و تجربه جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره دو برابر قابل محاسبه می باشد.

 

11- نحوه محاسبه سوابق بخش خصوصی در احتساب امتیاز سنوات و تجربه در قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

جواب: سنوات خدمت بخش خصوصی کارمندان دولت ملاک محاسبه برای تخصیص امتیاز موضوع جدول شماره 3 بخشنامه
فوق الذکر نمی باشد، لیکن آن قسمت از سنوات تجربی بخش خصوصی کارمندان که به موجب مقررات گذشته منجر به اعطای گروه می شد ملاک محاسبه برای استفاده از امتیاز تجربه جدول فوق قرار می گیرد.

 

12- آیا در محاسبه حق شاغل باید با هر ماه سنوات خدمت این مبلغ تغییر یابد یا خیر؟

جواب: امتیاز حق شاغل در ابتدای هر سال محاسبه و در حکم کارگزینی کارمندان درج می گردد. لیکن کارمندانی که آخرین سال خدمت خود را سپری می کنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی به میزان خدمت انجامشده در همان سال به نسبت کسر سال محاسبه و امتیاز مربوطه تخصیص می یابد.

 

13- آیا سوابق قراردادی (غیرشرکتی) کارکنان شاغل در دانشگاهها در زمره سوابق بخش دولتی می باشد یا خیر؟

جواب: چنانچه سوابق قراردادی (غیرشرکتی) کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی قبل از خدمت رسمی و یا پیمانی با
دستگاه های دولتی به صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دستمزد دریافت داشته و کسورات مربوطه را پرداخت کرده باشند، سوابق خدمت مذکور جزو سنوات خدمت قابل قبول دولتی آنان قابل احتساب می باشد. ضمناً موضوع فوق ناظر بر سوابق خدمت نیروهای قرارداد کار مشخص با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت سالانه بازخرید می گردد نمی باشد.

 

14- نحوه اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان نیروهای مشمول قرارداد تبصره 3 ماده 2 چگونه می باشد؟

 

 

15- با توجه به بند 4 ماده 68 پرداخت کمک هزینه اولاد تا سه فرزند به شرط ادامه تحصیل و غیرشاغل بودن تا 25 سال برقرار
می گردد. در صورت عدم تحصیل یا شاغل شدن فرزند این کمک هزینه تا چند سالگی قابل پرداخت است؟

جواب: با توجه به اینکه ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نمی باشد لذا کمک هزینه اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت عدم اشتغال به تحصیل و شاغل نبودن فرزندان ذکور تا 20 سالگی و فرزندان اناث تا زمان ازدواج قابل پرداخت است.

 

16- با توجه به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت و با عنایت به بند 4 ماده 68 و بند 12 فصل اول دستورالعمل اجرای فصل دهم قانون (کمک هزینه اولاد حداکثر تا سه فرزند) آیا برقراری کمک هزینه اولاد برای 4 فرزند و بیشتر، برای فرزندان دوقلو و بیشتر که جایگزین فرزند سوم می شوند، امکانپذیر می باشد یا خیر؟

جواب: در هر حال کمک هزینه اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سه فرزند قابل پرداخت می باشد.

 

17- آیا کمک هزینه عائله مندی به مردی که همسر خود را از دست داده و یا طلاق داده باشد و دارای فرزند تحت سرپرستی
می باشد، تعلق می گیرد؟

جواب: کمک هزینه عائله مندی به کارمندان مردی که همسر خود را از دست داده یا طلاق داده باشند و دارای فرزند تحت سرپرستی باشند تعلق نمی گیرد.

 

18- با عنایت به بند 4 ماده 68، آیا کمک هزینه اولاد به کارکنان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که همسرشان فوت شده و یا معلول و از کارافتاده باشد تعلق می گیرد یا خیر؟

جواب: سوال شماره 18نامه آن دفتر در ردیف27 نامه شماره 47701/10/200 مورخ 12/7/1388 پاسخ داده شده است.

 

19- در قانون مدیریت خدمات کشوری برای امتیاز آموزش کارکنان سقفی دیده نشده لیکن در دستورالعمل سقف امتیاز 500 برای 1000 ساعت آموزش پیش بینی شده، آیا این امر موجب کاهش انگیزه کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی مازاد بر سقف مذکور نخواهند شد؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

20- آیا کسانی که با ابلاغ انشائی، دوره های آموزشی در غیر پست سازمانی خود را سپری می نمایند مشمول استفاده از امتیازات آموزشی می باشند؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

21- آیا مدرک MPH پزشکانی که بعد از تاریخ 1/1/88 اقدام به ارائه آن جهت اخذ امتیازات مربوطه نموده اند، می بایست در کمیته طبقه بندی مشاغل مطرح گردد؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

22- آیا اخذ گواهینامه نوع دوم، می تواند ملاک عمل برای انتصاب به پستهای بالاتر باشد؟

جواب: انتصاب دارندگان گواهینامه نوع دوم در کلیه عناوین پست های سازمانی رشته شغلی که کارمند گواهی نامه را در آن رشته شغلی اخذ نموده است بلامانع می باشد.

23- آیا برای گواهینامه نوع دوم طرح تحقیقی- پژوهشی که دو یا سه نفر زیر نظر یک پزشک یا فوق لیسانس ارائه نموده اند مورد قبول است؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

24- آیا مزایای 176 ساعت دوره های آموزشی کاملاً لغو شده است، یا در ارتقاهای بعدی مانند طبق و رتبه لحاظ خواهد شد؟

جواب: از وظایف امور توسعه نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را از امور مذکور استعلام نمایند.

 

25- دوره های آموزشی پیش از سال 79 برای احتساب در حق شاغل باید دارای چه شرایطی باشد؟

جواب:

 

26- چه خدمتی را به عنوان خدمت داوطلبانه در جبهه لحاظ گردد و آیا کارکنانی از طریق اداره بصورت مأموریتهای یکماهه به جبهه اعزام گردیده اند به عنوان خدمت داوطلبانه لحاظ می شود یا خیر؟ در مورد طرح 6 ماهه دانشجویی چطور؟

جواب: تشخیص خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه در جبهه به عهده مقام اعزام کننده می باشد.

 

27- در قانون مدیریت خدمات کشوری به خدمت داوطلبانه امتیازی به حق شاغل اضافه می گردد لیکن به خدمت غیر داوطلبانه امتیازی تعلق نمی گیرد در صورتی که در قانون قبلی افزایش سنواتی 6% و 3% به ترتیب لحاظ می گردید؟

جواب: امتیازی در قانون مدیریت خدمات کشوری برای خدمت غیرداوطلبانه در جبهه در نظر گرفته نشده است.

 

28- با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جانبازان از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می شوند در مورد جانبازان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای حرفه ای با توجه به سقف امتیاز 2000 چگونه خواهد بود؟

جواب: جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای هستند از امتیاز تحصیلات یک مقطع بالاتر ردیف 5 جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می شوند، لیکن امتیاز مهارت و توانائی، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنها براساس مدرک تحصیلی آنان از ردیف 4 بخشنامه فوق الذکر محاسبه می شود.

 

29- برای حضور داوطلبانه در جبهه کمتر از 3 ماه و همچنین بخشی از ایثارگران شامل فرزندان شاهد امتیازی لحاظ نشده است (مثال فرزندان شاهد که بعد از 1/1/88 از یک گروه تشویقی بهره مند خواهند شد)؟

جواب: جهت تخصیص امتیاز برای حضور داوطلبانه کمتر از 3 ماه در جبهه اقداماتی صورت پذیرفته که در صورت حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.

ضمناً در قانون مدیریت خدمات کشوری برای فرزندان شاهد امتیاز خاصی در نظر گرفته نشده است.

 


30- نحوه اعطای امتیازات به جانبازان و سایر ایثارگرانی که در سال 88 استخدام می گردند، نظیر اعطای گروه تشویقی یا سنوات تشویقی چگونه است؟

جواب: با عنایت به اینکه در قانون گروه اعم از تشویقی یا استحقاقی و یا افزایش سنواتی پیش بینی نشده است لذا ایثارگرانی که در سال 1388 استخدام می شوند صرفاً از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر جدول شماره (3) و امتیازات جدول شماره (4) بخشنامه حسب مورد بهره مند می گردند. بدیهی است با توجه به ردیف (23) این نامه امتیازات مهارت و توانایی، سنوات خدمت و تجربه مربوط و مشابه آنان با توجه به سطح تحصیلی خود آنان تعیین می گردد.

 

31- ایثارگرانی که دارای مدرک تحصیلی ابتدائی می باشند در جداول براساس چه مقطعی امتیاز داده شود؟ آیا مقطع تحصیلی ابتدائی و سیکل (جانبازان) یکسان دیپلم محسوب می شود؟

جواب: جانبازان و آزادگانی که مشمول استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر می گردند با داشتن مدرک تحصیلی پایین دوره ابتدایی یا مقطع بالاتر (سیکل) از امتیازات جدول شماره 8 و با داشتن مدرک تحصیلی دوره اول متوسطه (سیکل) از امتیازات ردیف 1 جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می گردند. امتیازات سایر جداول بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی و با رعایت مقررات مربوط محاسبه می گردند.

 

32- آیا ایثارگرانی که از مزایای معادل مقطع تحصیلی استفاده نموده اند، می توانند از گواهینامه های نوع دوم نیز استفاده کنند؟

جواب: چنانچه جانبازان با رعایت مقررات مربوط گواهی نامه نوع دوم ارائه دهند می توانند از مزایای مقطع تحصیلی بالاتر از گواهی نامه ارائه شده بهره مند گردند.

 

33- احتساب مقطع تحصیلی بالاتر جانبازان جهت کسانیکه پست سازمانی آنها شرایط احراز مقطع بالاتر را ندارد (مانند بهیار با مدرک دیپلم) چگونه خواهد بود؟

جواب: چنانچه جانبازی مدرکی ارایه دهد که مقطع بالاتر آن در رشته شغلی مربوط پیش بینی نشده باشد می تواند از امتیازات تحصیلات یک مقطع تحصیلی بالاتر در جدول شماره 3 بخشنامه صدرالاشاره استفاده کند و در مورد سایر امتیازات این جدول مطابق ردیف 23 این نامه با وی رفتار می شود.

 

34- در خصوص حقوق و مزایای جانبازان حالت اشتغال و شهیدان با توجه به عدم دوره آموزشی چگونه خواهد بود؟

جواب: حقوق و مزایای جانبازان و شهدای مشمول قانون حالت اشتغال همانند کارکنان مشابه (با دو گروه یا درجه بالاتر در گذشته ) بدون کسب امتیاز دوره های آموزشی با قانون تطبیق داده می شود بدیهی است چنانچه جانبازان قبل از اینکه از کارافتاده و مشمول قانون فوق الذکر شده باشند، دوره های آموزشی مصوب را طی نموده باشند از امتیاز مربوط بهره مند می گردند.

 

35- در ماده 68 بند 2 کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداری بوده اند به ازاء هر سال خدمت در زمان جنگ 125 امتیاز درنظر گرفته می شود. با این حال در تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل فصل دهم برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ 130 امتیاز در نظر گرفته می شود؟ استناد نهایی کدام مورد است 125 یا 130؟ آیا خدمت اداری فقط محدود به افرادی است که دارای پست سازمانی در حکم استخدامی هستند یا افرادی که مأمور به مناطق می شوند نیز مشمول این امتیاز خواهند بود؟

جواب: براساس جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 میزان فوق العاده های موضوع ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد قابل افزایش می باشد، لذا در اجرای جزء ب بند 11 قانون فوق برای هر سال خدمت در مناطق جنگ زده 130 امتیاز در نظر گرفته شده است. ضمناً کارمندانی که با حکم ماموریت (غیر از ماموریت روزانه) به عنوان مامور در مناطق جنگ زده اشتغال به خدمت داشته اند نیز مشمول کسب امتیاز فوق می باشند.

 

36- اگر ایثارگری با دیپلم استخدام شود مدرک تحصیلی او فوق دیپلم محسوب می شود، اگر در طول خدمت کارشناسی بگیرد آیا باز هم باید کارشناسی ارشد محاسبه شود؟

جواب: ایثارگرانی که در طول خدمت مدرک تحصیلی قابل قبول بالاتر در شرایط احراز رشته شغلی مربوط ارایه می نمایند، می توانند با رعایت ردیف های 23، 26 و 27 این نامه و مقررات مربوط از مزایای مقطع بالاتر از مدرک ارایه شده بهره مند شوند.

 

37- کسانی که به عنوان کارشناس مسئول و یا کارگزین مسئول بوده اند و در قانون قبلی 5% حق مسئولیت دریافت می داشته اند آیا هم اکنون مشمول فوق العاده مدیریت می شوند اگر می شوند در چه سطحی قرار می گیرند؟

جواب: پاسخ قسمت اول سوال 37 نامه آن دفتر در ردیف 37 نامه شماره 4771/10/200 مورخ 12/7/1388 اعلام گردیده است. ضمناً کارگزین مسئول مشمول دریافت فوق العاده مدیریت نمی باشد. اضافه می نماید کارشناس مسئول شاغل در واحدهای مدیریت، دفتر و اداره کل در صورتی که در تشکیلات مصوب بر کار یک یا چند کارمند دیگر نظارت داشته باشد از فوق العاده مدیریت در سطح معاون اداره برخوردار می گردد.

 

38- وجود کارشناس مسئول در جاهایی که معاون اداره وجود دارد حق سرپرستی را شامل نمی شود آیا این معاون اداره شامل معاون مدیر نیز هست یعنی اگر واحد دارای معاون باشد که این معاون مشمول طرح مدیران باشد، وضعیت آن مشابه معاون اداره است یا خیر؟

جواب:

 

 

39- چرا امتیازی برای حق مدیریت رئیس دبیرستان بهیاری، مدیر آموزشگاه بهورزی، سوپروایزر در جدول فوق العاده مدیریت لحاظ نگردیده است؟

جواب: پرداخت فوق العاده مدیریت و سرپرستی به پست هایی مانند مدیر آموزشگاه بهورزی و سوپروایزر مشروط به آنکه قبلاً با یکی از سطوح مدیریت همتراز شده باشند و از فوق العاده شغل مشاغل سرپرستی برخوردار بوده اند بلامانع است.

 

40- با توجه به اینکه تعداد زیادی از رؤسا و مدیران دانشگاه دارای پست سازمانی مدیر یا رئیس هستند ولی عملاً در پست خود انجام وظیفه نمی نمایند و افراد دیگری با ابلاغ انشائی بجای آنان به عنوان مدیر یا رئیس کار می کنند و از طرفی پرداخت حق مدیریت با ابلاغ انشائی ممنوع است پرداخت به فردی که دارای پست سازمانی رئیس یا مدیر می باشد قاعدتاً ممنوع می باشد چگونه عمل گردد؟

جواب: تعیین و برقراری حقوق و مزایا برای کارمندان دولت صرفاً براساس حکم کارگزینی آنان صورت خواهد پذیرفت.

خاطرنشان می سازد ابلاغ انشایی دستگاه های اجرایی مستندی برای پرداخت حقوق و مزایا نمی باشد.

 

41- نحوه امتیازدهی سنوات بسیجی، گروه های ارزشیابی،گروه های گردانهای عاشورا، گروه های تشویقی مدیران و غیره چگونه
می باشد؟

جواب: امتیازی برای سنوات بسیجی، گروه های ارزشیابی گروه های گردان های عاشورا، گروه های تشویقی مدیران جهت کارمندانی که از 1/1/1388 به بعد استخدام می شوند در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی نشده است.

 


42- نحوه اعطای گروه تشویقی و یکماه مرخصی تشویقی افراد انتقالی از کلان شهرها چگونه خواهد بود؟

جواب: با اصلاح ردیف 5 ماده 3 تصویب نامه شماره 93138/ت 37909 هـ مورخ 12/6/1386 هیأت وزیران موضوع آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، اعطای گروه تشویقی حذف شده و به کارمندانی که براساس آیین نامه فوق منتقل شده اند فوق العاده جابجایی محل خدمت پرداخت می گردد.

 

43- با کسانی که تنزل گروه پیدا کردند و در سال جاری باید گروه بگیرند چگونه باید برخورد شود؟

جواب: با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری اعطای گروه پیش بینی نشده است لذا جهت اعطای گروه از تاریخ 1/1/1388 تا کنون دستورالعملی صادر نشده است.

 

44- افرادی که طبق نظام آموزش مشمول استفاده از امتیاز تعجیل می گردند لیکن این امتیاز طلب آنها می باشد در سال جاری چگونه اعمال می گردد؟

جواب: چنانچه کارمندانی با رعایت مقررات مربوط در سال 1387 مشمول دریافت گروه بوده اند و اعطای گروه آنان به هر دلیل به تعویق افتاده باشد پس از رفع موانع قانونی احکام آنان به تاریخ استحقاق در آن سال اصلاح می گردد و پس از آن از تاریخ 1/1/1388 با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق داده می شوند.

 

45- آیا وظایف و تصمیمات کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص انتصابات و تغییر عنوان ها احتساب مدرک تحصیلی بالاتر و احتساب سوابق خدمت دولتی با توجه به اجرایی شدن قانون فوق الذکر کماکان قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

جواب: در حال حاضر اتخاذ تصمیم در مورد انتصاب ها، تغییر عنوان ها، احتساب مدرک تحصیلی بالاتر و احتساب سوابق خدمت دولتی در کمیته های اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل انجام می گیرد.

 

46- با توجه به ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه حداکثر نیمی از مرخصی کارمندان در هر سال قابل ذخیره
می باشد، اخیراً اعلام شده است که تاریخ اجرای ماده مذکور از تاریخ 1/1/87 می باشد و این در حالیست که مانده مرخصی کارکنان رسمی براساس قانون استخدام کشوری تا 30 روز ذخیره شده است که در صورت اجرا از تاریخ 1/1/87 تبعاتی را برای دانشگاه ها دارد، لطفاً ارائه طریق فرمائید؟

جواب: در مورد میزان مرخصی استحقاقی کارمندان در سال 1387 طی نامه شماره 54458/10/200 مورخ 21/7/1388 اعلام گردیده است.

 

47- با توجه به ابلاغ فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در خصوص مرخصی مضاعف نظریه اعلام فرمائید؟

جواب: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/88 و تعیین مرخصی در آن استفاده از مرخصی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مجوزی ندارد.

ضمناً استفاده از مزایای مناطق محروم در سال های 86 و 87 در چارچوب تصویب نامه شماره 76229/ت40996 هـ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

 

48- وضعیت مرخصی مناطق محروم مربوط به سالهای 86 و 87 که قابل ذخیره نمی باشد آیا قابل بازخرید است و یا اینکه در سالجاری و یا سالهای آتی می توانند از مرخصی دو ماه مانده استفاده نمایند؟ در صورت ضرورت بازخرید با توجه به مشکلات اعتباری (ابلاغ سال 88) چگونه عمل شود؟

جواب: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/88 و تعیین مرخصی در آن استفاده از مرخصی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مجوزی ندارد.

ضمناً استفاده از مزایای مناطق محروم در سال های 86 و 87 در چارچوب تصویب نامه شماره 76229/ت40996 هـ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

49- سقف تعیین شده برای استفاده از کسر ساعات کاری و قانون خدمت نیمه وقت بانوان چند سال می باشد؟

جواب: سقف تقلیل ساعت کار روزانه موضوع تبصره یک ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری یک چهارم ساعات کار روزانه و حداکثر 11 ساعت در هفته می باشد. ضمناً سال هایی که کارمند می تواند به این صورت ادامه خدمت دهد در آیین نامه های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد. اضافه می نماید کاهش مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان کماکان براساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال می باشد.

 

50- آیا نیروهایی که در حین خدمت آزمایشی می باشند، می توانند از تقلیل ساعات کاری استفاده نمایند؟

جواب: کارمندانی که در دوره آزمایشی موضوع ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری بسر می برند نمی توانند از تقلیل ساعت کار تبصره 1 ماده 87 استفاده نمایند.

 

51- دفتر نهاد نمایندگی رهبری، نامه ای مبنی بر 15 روز مرخصی تشویقی جهت کارکنان شاغل حوزه ای ارائه نموده است با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری، مرخصی تشویقی وجود ندارد، در این خصوص باید چگونه اقدام گردد؟

جواب: اعطای مرخصی تشویقی به لحاظ عدم پیش بینی در قانون مدیریت خدمات کشوری مجوزی ندارد.

 

52- نحوه احتساب ایام تعطیلات رسمی آن دسته از کارکنانی که بصورت نوبت کاری موظف به انجام شیفت کاری می باشند، چگونه است؟

جواب: کارمندانی که به صورت نوبت کاری اشتغال به کار دارند می بایست در ایام تعطیل رسمی براساس برنامه تنظیمی از سوی دستگاه در چارچوب پیش بینی شده وظایف خود را انجام دهند و بابت آن از فوق العاده مربوطه بهره مند می گردند، با توجه به مراتب فوق جنانچه نوبتِ کاری کارمندان در تعطیلات رسمی واقع شود تعطیلات مورد بحث روز کاری آنان محسوب می شود.

 

53- آیا جهت صدور احکام تمام وقت سال 1388 مستخدمینی که تا پایان سال 1387 مشمول خدمت نیمه وقت بانوان بوده اند، اقلام حکم 88 مانند تفاوت تطبیق بایستی براساس مبالغ نیمه وقت ایشان تعیین گردد؟

جواب: بانوانی که خدمت نیمه وقت آنان در سال 1388 به اتمام می رسد با آخرین حکم قبل از استفاده از قانون خدمت نیمه وقت بانوان با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق وضع داده می شوند.

 

54- با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی برای ارزشیابی کارکنان وجود ندارد، تمدید ضوابط کارکنان پیمانی امتیاز چگونه خواهد بود؟

جواب: تمدید قرارداد پیمانی تا ابلاغ ضوابط مربوط در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کماکان طبق مقررات قبلی استخدام پیمانی صورت می پذیرد.

 

55- وضعیت کارکنانی که با اعمال ارزشیابی سال 87 واجد شرایط برای دریافت گروه تشویقی شده اند (سه سال متوالی بالاترین نمره ارزشیابی داشته اند) به چه شکل خواهد بود؟ آیا با حذف مزایای مربوطه اجحافی در حق این افراد صورت نمی پذیرد؟

جواب: اعطای گروه تشویقی براساس نتایج ارزشیابی سالانه با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت ندارد.

 

56- در مورد برقراری و حذف اقلامی مانند سختی کار کارکنان (به دلیل تغییر پست و جابجایی بخش و...) به چه نحو باید عمل شود؟

جواب: در مورد برقراری و حذف اقلامی مانند سختی کار کارمندان (به دلیل تغییر پست و جابجایی بخش) براساس قسمت آخر تبصره 1 ردیف 6 فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره اقدام می گردد.

 

57- آیا در قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاهی برای فوق العاده های هیأت تخلفات اداری (اعضای اصلی و علی البدل)، گزینش، بازرسی، کارشناسان بهداشت حرفه ای که در سال جدید کارت بازرسی دریافت می نمایند، فوق العاده مخصوص پرسنل پیمانی وجود دارد؟

جواب: در قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده هیأت تخلفات اداری، گزینش، بازرسی ، کارشناسان بهداشت حرفه ای و فوق العاده مخصوص پیمانی پیش بینی نشده است.

 

58- نحوه کسر و اضافه فوق العاده حق عضویت در هیأت تخلفات برای کارکنانی که مدت عضویت آنان تمام شده یا افرادی که جدیداً به عضویت هیأت مذکور درمی آیند چگونه می باشد؟

جواب: چنانچه مدت عضویت اعضای هیأت تخلفات اداری بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به اتمام رسیده و برای دوره بعد انتخاب نگردند در حال حاضر این موضوع تأثیری در حقوق و مزایای آنان ندارد و تا تغییر و مطابقت ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری با قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای برای اعضایی که از تاریخ 1/1/1388 به بعد به عضویت هیأت تخلفات اداری انتخاب می شوند برقرار نمی گردد.

 

59- آیا می توان فوق العاده مخصوص و ویژه را برای کارکنانی که در سال 87 شرایط لازم را داشته اند ولی به دلایلی مانند مشغله زیاد واحد منابع انسانی در آن سال 87 این امر صورت نگرفته، در سال 88 برقرار نمود؟

جواب: چنانچه کارمندان در سال 1387 استحقاق برقراری فوق العاده مخصوص و ویژه را طبق مقررات مورد عمل داشته اند و به دلیل عدم طرح موضوع در کمیته های مربوط در آن سال فوق العاده های یاد شده برای آنان برقرار نگردیده است می توانند با رعایت کلیه مقررات مربوط از تاریخ استحقاق از این فوق العاده ها حسب مورد بهره مند گردند.

 

60- کسانی که به دلیل محدودیت سقف 65 درصد در طرح مسیر ارتقاء شغلی (محیطی) از فوق العاده ویژه بهره مند نگردیده اند ولیکن امتیاز لازم در سطح ارشد را کسب نموده اند، در چه رتبه ای قرار می گیرند؟

جواب: کارمندانی که به دلیل محدودیت سقف 65 درصد در طرح مسیر ارتقاء شغلی از فوق العاده ویژه در سال 1387 بهره مند نگردیده اند، حتی اگر امتیاز مربوطه را هم کسب کرده باشند وضعیت آنان براساس بند ب ردیف 4 فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره با این قانون تطبیق داده خواهد شد.

 

61- عدم استفاده کادر اداری و مالی شاغل در بیمارستان ها از طرح مسیر ارتقاء شغلی موجب اختلاف فاحش حقوق این کارکنان ستادی گردیده است جبران این اختلاف چگونه خواهد بود؟

جواب: مقررات مربوط به طرح مسیر ارتقاء شغلی با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 به بعد قابل اجرا
نمی باشد و ارتقاء رتبه بعد از تطبیق وضع با قانون براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

 

62- در خصوص آن دسته از افرادی که در بررسی طرح مسیر ارتقاء شغلی در سال 88 یا 89 مشمول امتیاز مربوطه می گردند ولی قانون مذکور لغو شده، لذا با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری فرد مذکور باید برای رسیدن به رتبه ارشد 12 سال توقف داشته باشد (با مدرک لیسانس) راهکار مورد نظر چیست؟

جواب: مقررات مربوط به طرح مسیر ارتقاء شغلی با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 به بعد قابل اجرا
نمی باشد و ارتقاء رتبه بعد از تطبیق وضع با قانون براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

 


63- فوق العاده جذب مناطق محروم باید براساس حقوق مبنای سال 84 پرداخت شود یا حقوق مبنای سال 86؟

جواب: میزان پرداخت فوق العاده جذب مناطق محروم در چارچوب تصویبنامه شماره 76229/ت40996 هـ مورخ 10/4/1388 هیأت وزیران برای سال های 86 و 87 براساس ارقام تعیین شده برای کارمندان مشمول در سال 85 می باشد.

 

64- در حال حاضر مزایای بهداشتی درمانی نیروهای بهداشتی درمانی که با ابلاغ انشایی در گزینش فعالیت می نمایند از قبیل سختی کار، نوبت کاری ، جذب و ... در احکام پرداخت شده و نیز مابه التفاوت مزایا قبلی از قبیل سختی کار ، نوبت کاری جذب نیروهای بهداشتی که تغییر عنوان (از رسته بهداشتی درمانی) به اداری مالی رشته شغلی گزینش می دهند در بندهای بنام تفاوت تطبیق در احکام 87 قید می شود. حال با توجه به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه بعضی مزایای مندرج در بند تطبیق مستمر بعضی غیر مستمر و شمول کسورات نمی گردند وضعیت احکام این نیروها به چه منوالی خواهد بود؟

جواب: ارقام مربوط به فوق العاده های سختی کار و فوق العاده هایی که مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی شوند می بایست در هنگام تطبیق وضع کارمندان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری از آخرین حکم کارگزینی آنان در سال 1387 حذف شده و پس از تطبیق به احکام آنان اضافه شود.

 

65- نحوه محاسبه فوق العاده محل خدمت در خصوص کارمندان منتقل شده در سال 88 چگونه می باشد؟

جواب: فوق العاده محل خدمت کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به بعد منتقل می شوند موقتاً براساس مقررات قبلی و بر مبنای آخرین حکم کارگزینی آنان در سال 1387 پرداخت می گردد.

 

66- در خصوص افرادی که در سال 87 مشمول طرح همطرازی بودند با اجرای قانون جدید افزایش حقوق ناچیزی داشته اند به نظر باید در این خصوص تجدید نظر شوند؟

جواب: با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برقراری حقوق و مزایای ناشی از مقرراتی مانند همترازی ماده 8 قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت لغو شده و براساس بند پ مرحله دوم ردیف 8 فصل دوم دستورالعمل، موضوع تطبیق و افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال 1388، میزان افزایش کارمندانی که مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد هستند یک میلیون ریال و سایرین ششصد هزار ریال می باشد.

خاطر نشان می سازد به منظور جبران حقوق و مزایای این قبیل افراد تمهیداتی در زمینه نحوه ارتقای رتبه ی آنان در دست بررسی و مطالعه است . که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید .

67- آیا مزایای کارکنان مأمور به دفتر مقام معظم رهبری پایدار است یا خیر؟ (پرداخت مزایا با توجه به شغل انتصابی در دفتر محل مأموریت)

جواب: با توجه به اینکه براساس ردیف 4 تصویب نامه شماره 57718/ت17699 هـ مورخ 27/3/1376 هیأت وزیران حقوق و مزایای کارمندان مأمور به دفتر مقام معظم رهبری می بایست توسط دستگاه اعزام کننده پرداخت گردد، لذا وضعیت اینگونه ماموران براساس آخرین حکم کارگزینی و براساس سطح شغل مورد تصدی در دفتر مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق وضع داده شده و مزایای مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.

 

68- فوق العاده مخصوص افرادی که در راستای احکام دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی در سال گذشته گردیده اند، حذف گردید، ولی فوق العاده مذکور افرادیکه در سال جاری تبدیل وضع می گردند حذف نگردیده و این موضوع باعث اختلاف حقوق این دو گروه شده است. در این خصوص نظریه ارشادی اعلام نمایید؟

جواب: حذف فوق العاده مخصوص کارمندانی که در سال 1387 از استخدام پیمانی تبدیل وضع به استخدام رسمی شده اند و محاسبه فوق العاده یاد شده در تفاوت تطبیق کسانی که در سال 1388 وضعیت آنان به رسمی تبدیل شده است براساس مقررات انجام پذیرفته و صحیح است.

 

69- همانگونه که مستحضرید به استناد بند 4 فصل سوم بخشنامه فوق الذکر موافقت شده که به کارمندان مشمول فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقتی در سال جاری نیز نسبت به میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموعه حداکثر در سقف دریافتی سال 87 با توجه به رعایت شرایط مندرج در این بند فوق العاده مذکور پرداخت گردد. لذا با توجه به مشکلات بوجود آمده و اعتراض شدید پزشکان شاغل در این دانشگاه نسبت به پرداخت فوق العاده یاد شده نمی توان تسهیلات پیش بینی گردد تا همانند سال قبل فوق العاده مذکور در احکام کارگزینی سال 88 گنجانده شود؟

جواب: درج اقلامی که براساس ردیف 4 فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره برقرار می گردد در احکام کارگزینی کارمندان مجوزی ندارد.

 

70- در خصوص کارکنانی که در سال 87 از مزایای حق اشعه برخوردار گردیده اند نحوه پرداخت فوق العاده مذکور در احکام سال 88 چگونه خواهد بود؟ (آیا رقم ریالی حق اشعه در سال 1387 تحت عنوان فوق العاده کار حق اشعه به حکم سال 1388 انتقال و یا در قالب تفاوت تطبیق منظور خواهد شد).

جواب: در ردیف 29 نامه شماره 47701/10/200 مورخ 12/7/1388 اعلام گردیده است.

71- بازنشستگی نیروهای متخصص با پست مدیریتی بعد از 30 سال چگونه است؟

جواب: در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری ذکری از سطح سازمانی مشاغل برای بازنشستگی به میان نیامده است، لذا بازنشستگی کارمندان دولت در مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی صرفاً با حصول شرایط مندرج در ماده 103 قانون مذکور و بندها و تبصره های آن انجام می پذیرد.

 

72- آیا موافقت دستگاه برای بازنشستگی کارکنان مشاغل تخصصی با 30 سال سابقه خدمت الزامی می باشد؟

جواب: براساس بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندانی که با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر در مشاغل تخصصی اشتغال به کار دارند و در پایان 30 سال خدمت سن آنان کمتر از 70 سال است می توانند با درخواست خود برای سنوات بالاتر از 30 سال ادامه کار دهند لذا موافقت دستگاه اجرایی برای بازنشستگی اینگونه کارمندان در پایان 30 سال خدمت ملاک عمل نمی باشد.

 

73- به استناد تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان، سنوات خدمت و حداقل سن پیش بینی شده تا 5 سال کمتر می باشد. آیا در صورت بازنشستگی این کارکنان با سنوات ارفاقی 25 سال، حقوق و پاداش بر مبنای 30 سال پرداخت خواهد شد یا خیر؟

جواب: استفاده از مزایای تبصره 1 ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره 213191/ت38434ک مورخ 27/12/1386 کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت وزیران به طور همزمان مجوزی ندارد.

 

74- بازخرید مرخصی مستخدمین در زمان بازنشستگی بر مبنای کدام فوق العاده ها در قانون خدمات کشوری می باشد؟

جواب: علاوه بر حقوق ثابت کلیه فوق العاده های موضوع ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمند در زمان بازنشستگی براساس اقلام مندرج در حکم کارگزینی استحقاق دریافت آن ها را داشته است مبنای محاسبه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده در زمان بازنشستگی می باشد.

 

75- با توجه به اینکه در نظام هماهنگ حقوق بازنشسته براساس میانگین دو سال آخر تعیین می شد، با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق کسانی که در سال 88 بازنشسته شود چگونه محاسبه می گردد.

جواب: حقوق بازنشستگی کارمندانی که از تاریخ 1/1/1388 به بعد با 30 سال سابقه خدمت دولتی و یا به استناد آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می شوند کماکان براساس میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت آنان محاسبه
می گردد. ضمناً براساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت مازاد بر 30 سال در پرداخت پاداش پایان خدمت موضوع این قانون قابل احتساب نمی باشد.

76- طبق ماده 95 پرداخت های حقوقی جهت بکارگیری بازنشستگان متخصص، شامل چه اقلامی می باشد؟

جواب: حق الزحمه بازنشستگانی که براساس ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری می شوند متناسب با ساعات کار هفتگی آنان و معادل حقوق و مزایای ثابت کارمندان شاغل مشابه که در حکم کارگزینی آنان درج شده است قابل پرداخت می باشد.

 

77- در خصوص نحوه برقراری حقوق و مزایای بازنشستگان پیش از موعد در سال جاری چه تمهیداتی پیش بینی شده است؟

جواب: حق الزحمه بازنشستگانی که براساس ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری می شوند متناسب با ساعات کار هفتگی آنان و معادل حقوق و مزایای ثابت کارمندان شاغل مشابه که در حکم کارگزینی آنان درج شده است قابل پرداخت می باشد.

 

78- با توجه به بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری مشاغل تخصصی به چه مشاغلی اطلاق می شود؟ آیا کلیه کسانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر هستند مشمول بند الف ماده فوق الذکر می باشند یا برخی رسته های خاص؟

جواب: در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف خاصی از مشاغل تخصصی نشده است، لذا در آتی در این مورد اقدام مقتضی معمول خواهد شد.

 

79- پرداخت پاداش پایان خدمت مشاغل تخصصی که با 35 سال سابقه بازنشسته می شوند چگونه است؟

جواب: در قانون مدیریت خدمات کشوری تعریف خاصی از مشاغل تخصصی نشده است، لذا در آتی در این مورد اقدام مقتضی معمول خواهد شد.

 

80- با توجه به اعمال حقوق بازنشستگی در سال 88 ب طبقه شغلی به جای گروه شغلی و اجرای قانون خدمات کشوری از 1/1/88 به جای 14/9/86 ، میزان حقوق بازنشستگی کلیه بازنشسته های سال 88 با توجه به احکام صادره شاغلین نسبت به بازنشسته های 30 سال خدمت و پیش از موعد سال قبل، بین 150 تا 200 هزار تومان کاهشی پیدا کرده است، چه تدبیری در این خصوص اندیشیده شده است؟

جواب: تفاوت میزان حقوق و مزایای بازنشستگان سال 1387 در مقایسه با بازنشستگان سال 1388 به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمهیداتی در دست بررسی می باشد که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید.

 

81- در تبصره 6 ماده واحده قانون جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور مصوب 67، حداقل 20 سال سابقه بدون شرط سنی
پیش بینی شده است در حالیکه در تبصره 1 بند ب ماده 103، شرط سنی 55 و سابقه خدمت 25 قید شده است. ملاک بازنشستگی این قشر کدام است؟ (لازم به ذکر است کلیه حقوق و مزایای مستمر افراد یاد شده بایستی به سازمان بازنشستگی واریز گردد)

جواب: با توجه به نامه شماره 55257/1802 مورخ 11/7/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (تصویر پیوست) اقدام گردد.

با توجه به ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری جانبازان کماکان می توانند با رعایت شرایط مقرر در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/1367 بازنشسته شوند.

 

82- احکام از کارافتادگی مستخدمین رسمی که متقاضی از کارافتادگی می باشند بایستی به استناد کدام ماده قانون مدیریت خدمات کشوری صادر گردد؟

جواب: در حال حاضر جهت از کارافتادگی کارمندان دولت براساس ماده 79 قانون استخدام کشوری اقدام مقتضی معمول می گردد.

 

83- با توجه به بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر داشته حداکثر 20% کارمندان می توانند از محدودیت سقف 50%حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر جهت پرداخت حق التدریس و اضافه کار بهره مند گردند، دانشگاهها بویژه بیمارستان ها که نیروی مورد نیاز خود را از طریق اضافه کاری 176 ساعت کارکنان تأمین می نمایند، برای پرداخت تا سقف 175 ساعت اضافه کاری با محدودیت مواجه خواهند شد، در این خصوص چه راهکاری پیشنهاد می گردد؟

جواب: به منظور جبران کاهش اضافه کار برخی کارمندان دولت تمهیداتی اندیشیده شده استکه به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید.

84- رقم یکساعت ریالی اضافه کاری آن دسته از کارکنانی که در قانون نظام هماهنگ از مزایای همترازی استفاده می نمودند در قانون مدیریت خدمات کشوری آنان کمتر شده است؟

جواب: به منظور جبران کاهش اضافه کار برخی کارمندان دولت تمهیداتی اندیشیده شده استکه به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید.

85- در قانون مدیریت خدمات کشوری بعضی از مواد صراحت اجرا دارد نظیر ماده 61 موضوع ممنوعیت ادامه تحصیل. آیا مصوبات هیأت امناء برای رفع این ممنوعیتها قابلیت اجرا دارد یا خیر؟

جواب: مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها در خصوص کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست در چارچوب این قانون صادر گردد، لذا مصوبات مذکور نمی تواند محدودیت های تعیین شده در قانون را نقض کند.

 

86- با توجه به ابطال ماده 21 آیین نامه استخدام پیمانی در خصوص عدم استفاده این کارکنان از ماموریت آموزشی و به استناد تبصره ماده 61 که ایثارگران را مستثنی نموده و تابع قوانین خود می داند در خصوص ماموریت آموزشی فرزندان شاهد پیمانی نظریه بفرمائید.

جواب: فرزندان شاهد می توانند براساس تبصره 2 ماده 13 اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تسهیلات استخدامی ویژه فرزندان شاهد موضوع تصویب نامه شماره 61956/ت28106 هـ مورخ 6/11/1382 هیأت وزیران مانند سایر ایثارگران از مأموریت آموزشی برخوردار شوند. بدیهی است مستخدمین فرزند شاهد که پیمانی می باشند می توانند تا پایان مدت قرارداد پیمانی از مأموریت آموزشی
فوق الذکر بهره مند گردند.

 

87- روال پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب در مورد سایر شهرها که منوط به پیشنهاد دستگاه و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورا گردیده، چگونه خواهد بود؟

جواب: در خصوص پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب در سایر شهرها اقداماتی انجام پذیرفته که به محض حصول نتیجه به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

 

88- میزان پرداخت کمک هزینه ازدواج یا فوت با توجه به تغییر ضریب سال جدید چگونه است؟

جواب: کمک هزینه ازدواج و فوت به استناد ماده 3 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارمندان دولت در حال حاضر معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با ضریب سال 1387 پرداخت می شود.

 

89- آیا امکان افزایش پست جدید برای برخورداری از مزایای حق لباس وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ استناد قانونی آن چیست؟

جواب: تا تعیین ضوابط و استانداردهای ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری افزودن عنوان پست های سازمانی به لیست موجود که از حق لباس برخوردار می گردند، میسر نمی باشد.

 

90- آیا پرداخت جیره غیرنقدی در سال 87 امکان پذیر است؟

جواب: از تاریخ 1/1/88 به بعد کلیه پرداخت ها به کارمندان دولت در چارچوب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و با صدور مجوزهای لازم حسب مورد انجام خواهد شد.

 


91- آیا حق شیر در قالب ماده 39 قانون قابل پرداخت است؟

جواب: هر گونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی برخی از کارمندان دولت براساس از جمله تهیه و تحویل شیر به آنان براساس ضوابط و استانداردهایی خواهد بود که در آیین نامه اجرایی ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد.

 

92- با عنایت به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاهها می توانند تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب خود را به صورت قراردادی یا ساعتی نیروی مورد نیاز خود را تأمین نمایند. آیا این سقف می بایست در خصوص جذب نیروهای تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها نیز رعایت گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این 10 درصد جدای از مجوزهای قراردادی قبلی است یا خیر؟

جواب: در اجرای ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات عام و خاص مغایر با آن، هر گونه بکارگیری باید وفق الزامات مصوب از جمله ماده 29 این قانون صورت پذیرد.

 

93- مدت زمان دوره آزمایشی کسانی که به استناد ماده 46 قانون از ابتدای سال جاری شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب
می نمایند، چه میزان است؟ این مدت برای کسانی که از سال 87 طبق رأی دیوان تبدیل وضع به آزمایشی شده اند، چقدر است؟

جواب: خواهشمند است دستور فرمائید در مورد سوال های 94 و 97 نامه صدرالاشاره با مدیریت آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکاتبه نمایند.

 

94- آیا با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری امکان تبدیل وضع پیمانی به رسمی برای کلیه رسته ها وجود دارد یا فقط برای رسته بهداشتی درمانی؟ میزان سابقه پیمانی مورد نیاز برای رسمی شدن چقدر است؟

جواب: خواهشمند است دستور فرمائید در مورد سوال های 94 و 97 نامه صدرالاشاره با مدیریت آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکاتبه نمایند.

 

95- تعدادی از مستخدمینی که قبل از سال 81 به صورت پیمانی استخدام گردیده اند در سال جاری با توجه به اعلام رأی دیوان عدالت اداری بایستی به رسمی تبدیل وضع نمایند با توجه به اعلام نظر هیأت مرکزی گزینش در سال 88 در مورد برخی از این کارکنان خواهشمند است در خصوص چگونگی تبدیل وضع این کارکنان در سال جاری با توجه به قانون خدمات کشوری اعلام نظر فرمائید؟

جواب: خواهشمند است دستور فرمائید در مورد سوال های 94 و 97 نامه صدرالاشاره با مدیریت آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مکاتبه نمایند.

 

96- تاریخ اجرای آرای دیوان عدالت اداری در خصوص رسمی شدن افراد، تاریخ رأی دیوان است یا تائیدیه گزینش؟

جواب: براساس بند الف ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی صرفاً برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی صورت می پذیرد.

 

 

 

+ نوشته شده در  90/08/04ساعت 11:10  توسط يزديان  |